Arrangör

Är du intresserad av att föreställningen Frieda x 3 spelas hos er? Här finns info för dig som arrangör.

Föreställningen har turnépremiär 2019.

Vi vill gärna spela i annorlunda, ljusa rum (allt som inte är en blackbox). Exempel på det är: konsthallar, sjukhus, foajéer, museum, bibliotek, folkets hus, kontorslandskap, övergivna lokaler, industrilokaler, verkstäder. Finns det inte tillgång till ett ljust rum kan vi självklart spela i ett mörkt också.

Målgrupp: unga vuxna från 15 år samt vuxna

Infoblad:

Produktion Frieda x 3